tiistai 15. marraskuuta 2016

L-SP:n delegaatio on jo melkein Oulussa!


Delegaatioomme valittiin jäsenkokouksessa ja siihen kuuluvat varsinaisina delegaatteina:
Syyskokous valitsi eilen delegaation jäseniksi seuraavat 22 jäsentä:
Mika Kuusisto, Pia Aalto, Jussi Elo, Maarit Heikkinen, Sanna Ahtiainen, Ida Arminen, Pauli Engblom, Stefan Stjärnstedt, Juho Keitaanniemi, Riikka-Maria Söderström, Otto Glader, Inna Kulla, Lasse Lindberg, Eeva Kivilä, Emilia Kaasinen, Eeva Sirén, Jyrki Tuominen, Susanna Jussila, Reetta Mansikkaviita, Alli Koskimäki, Miko Joensuu ja Mari Kousa-Kuusisto.
Varadelegaateiksi, jotka osallistuvat täysin delegaation toimintaan, mutta joilla ei ole äänioikeutta, valittiin seuraavat kuusi jäsentä:
Outi Kronlund, Susanna Koivisto, Kalle-Pekka Mannila, Mari Piironen, Aleksi Ojanperä, Mika Kuusisto.

Kaikkia meitä delegaatteja saa lähestyä ajatuksilla!
Jätä ihmeessä kommentteja blogiin!

DELEGAATION ENSIMMÄINEN kokous oli 3.11.
Silloin läpikäytiin melkoisen paljon käytännön järjestelyitä, sovittiin vastuista.

Linjasimme alustavasti, mitä odotamme/toivomme/edellytämme järjestön puheenjohtajilta ja neuvoston puheenjohtajalta.

Järjestön puheenjohtajilta odotamme/toivomme:
- Kykyä toimia nimenomaan järjestön puheenjohtajana
- Kasvot partiolle
- Organisointikyky
- Varottava liiallista poliittista leimautumista
- Ei liian etääntynyt peruspartiosta
- Ymmärrys partiokentän moninaisuudesta
- Ymmärrystä että piirit/lippukunnat on iso ”laiva” mikä kääntyy hitaasti
- Visiota tulevasta

Neuvoston puheenjohtajalta odotamme/toivomme:
-          Viestintäkykyä piirien suuntaan
-           Kykyä toimia teknisenä puheenjohtajana
-          Kykyä toimia osana organisaatiomuutosta
-          Kykyä toimia piirit ja sph -rajapinnassa


DELEGAATION TOINEN KOKOUS oli 14.11.
oli varsinaisten päätösasioiden ja delegaation toiminnan pohdintaa.

Sovimme oman delegaatiomme ”pelisäännöiksi”

-          Toistemme ja kaikkien jäsenkokoukseen osallistuvien kunnioittamisen
-          Toimintatapamme tulee olemaan keskusteleva ja kuunteleva. Tavoitteemme on löytää delegaatiolle aina yhteisen linjan asioihin, keskustellen, argumentoiden ja kehittäen, kuitenkin niin, että jokainen viime kädessä toimii omantuntonsa mukaan.
-          Vaikutamme aktiivisesti eri keinoin; käymällä keskusteluja, ottamalla aktiivisesti kantaa, pitämällä puheenvuoroja ja tarvittaessa äänestämällä.
-          Haluamme tehdä päätöksiä, jotka ovat hyväksi partiolle kaikkialla Suomessa
-          Haluamme kysyä ja haastaa tarvittaessa enemmän
-          Ehdolle asettunut tai hänen puolisonsa ei ole varsinainen delegaatti. Ja mikäli ehdokkaalle/puolisolle tulee haastaja, ehdokas/ehdokkaan puoliso ei osallistu delegaation pohdintoihin siitä, kuka ehdokkaista vastaa tarpeitamme parhaiten, vaikka muuten jokainen varadelegaatti on pohdinnoissa mukana täysin tasavertaisena!
Pauli oli pyytäny jo aiemmin delegaatiolta eroa varsinaisen delegaatin tehtävästä ja pyysi saada toimia varana. Näin ollen Aleksi Ojanperä nostettiin varadelegaatista varsinaiseksi.


Vaalit

Totesimme henkilövalinnoista, että katsomamme laajennettujen yhteydessä ollut vaalitentti oli pääosin ”kivaa keskustelua”, jossa ehdokkaat olivat hyvin samanmielisiä, mutta konkretiaa oli hyvin vähän.
Niinpä esitämme ehdokkaille pari lisäkysymystä vielä.
Kysymme ainakin:
- Mitä asioita aikoo edistää seuraavan kaksivuotiskauden aikana?
- Mitä tekee, jos sääntömuutos ei mene läpi?
- Mikä on ehdokkaan motiivi olla ehdolla?
- Mitä mieltä ehdokas on Polkuvartion esityksistä toimenpiteiksi tällä hetkellä?
- Mitä mieltä ehdokas on sääntömuutoksesta?
- Mitä mieltä ehdokas on mahdollisista viime hetken ehdokkaista?
- Järjestön puheenjohtajaehdokaskolmikko vaikuttaa hyvin samanhenkiseltä ja tuntuu siltä, että tulette toimeen keskenänne, mutta miten te jakaisitte tehtävänne?Sääntömuutos

Totesimme, että sääntömuutos sisältää tiettyjä riskejä, mutta olemme valmiita katsomaan, miten onnistumme yhdessä ne ratkaisemaan.

Partio-organisaation, hallinnon ja toimintatapojen uudistus

Totesimme, että

·         Päätösesitys sisältää suuria linjoja mutta ei konkreettisia toimenpiteitä
·         Päätösesityksen mukaan vuoden 2018 jäsenkokous päättää partio-organisaation uudistamisesta.
·         Periaatteessa tavoite on hyvä: kukaan ei varmastikaan vastusta partion päätöksentekojärjestelmän ”yksinkertaistamista” ja ”järkeistämistä”.
·         Toisaalta päätösesityksen tämän hetkinen sisältö on melko lailla toimintaa, jota tulee tehdä ilman jäsenkokouksen päätöstäkin.

Pohdimme kuitenkin pitkään, onko Polkuvartion suunnitelma itseasiassa kuitenkin tällä päätösesityksellä myös pohja tuleville toimenpiteille, kun ihmiset vaihtuvat ja päätöksen taustoja tullaan etsimään pöytäkirjoista.
Partioneuvosto III/2015 nimittäin on päättänyt:
”Uudistusta valmistellaan vuoden 2016 ajan siten, että jäsenkokoukselle 2016 esitetään hyväksyttäväksi suunnitelma     partion organisaation, hallinnon ja toimintatapojen uudistamisesta.”
Näin ollen päätimme, että muotoilemme pienen muutosesityksen päätöskohtaan, jonka toimitamme hallitukselle ja tiedoksi kaikille delegaatioille mahdollisimman pian.

Partioneuvokset

Syyskokous on valinnut partioneuvosehdokkaiksi Pauli Engblomin, Maria Ruoholan ja Stefan Stjärnstedtin.

Pauli on kuitenkin asettunut ehdolle partioneuvoston puheenjohtajaksi.
Mikäli Pauli valitaan, varaudumme tekemään muutoksen esitettyihin neuvoksiimme.
Todettakoon vielä, että Poriin olisi ollut lyhyempi matka, mutta innoissamme olemme Ouluunkin lähdössä ;)
(Haimme siis  jäsenkokousta 2016 myös Poriin, mutta emme saaneet)

1 kommentti: